Shopping cart

Close

No products in the cart.

Politica de confidentialitate

 

Vă multumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor shop.rocanotherworld.com. Pentru noi, având în vedere relatia specială cu dvs., este deosebit de important să asigurăm protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati. În aceiași măsură, Confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

 

CINE SUNTEM?

Site-ul shop.rocanotherworld.com, este un brand al ASOCIATIEI INDUSTRII CREATIVE – o societate organizată și care functionează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Iasi, Aleea Mestecenilor nr.8, inscrisa în Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul de inregistrare 11992/A/2010, Cod de Identificare Fiscala 27621042

 

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamatiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activităti comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piată, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clientilor, activităti administrative și de media, sunteti de acord să ne încredintati următoarele date cu caracter personal:

 • nume, prenume,
 • adresa de domiciliu,
 • adresa de e-mail,
 • adresa de ip (anonimizata),
 • număr de telefon,
 • parola acces cont site (criptata. nu este vizibila pentru persoanele implicate).

Vă rugăm să nu ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimtământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situatiile în care shop.rocanotherworld.com va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 

 1. Înregistrare cont pe site-ul shop.rocanotherworld.com;

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veti avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către dvs. a ofertelor promotionale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei shop.rocanotherworld.com, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor dvs., respectiv: articole citite, produse vizualizate etc.

Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informatii colectate au ca scop exclusiv să optimizăm și îmbunătătim functionarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experientă cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 

 1. Plasarea unei comenzi;

Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul achizitiei de produse comercializate de shop.rocanotherworld.com constă în transmiterea comenzii, emiterii facturii, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informatii legate de comandă, informarea cu privire la produse asemănătoare cu cel pe care l-ati achizitionat;

 

 1. Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și promotiile organizate de noi prin marketing direct și publicitate;

 

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru functionarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mentiunea expres că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garantii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protectia drepturilor dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus mentionati și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăti online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

 

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relatiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescriptie.

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveti următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea shop.rocanotherworld.com o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societătii noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., shop.rocanotherworld.com poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceti cererea în format electronic și cu exceptia cazului în care solicitati un alt format, informatiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de către shop.rocanotherworld.com a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; shop.rocanotherworld.com va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veti solicita acest lucru;

 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obtine din partea shop.rocanotherworld.com ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar shop.rocanotherworld.com are obligatia de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageti consimtământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine shop.rocanotherworld.com în temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei române; shop.rocanotherworld.com va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veti solicita acest lucru;

 • dreptul la restrictionarea prelucrării – aveți dreptul de a obtine din partea shop.rocanotherworld.com restrictionarea prelucrării în cazul în care vă aflati într-unul din următoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite shop.rocanotherworld.com să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor; (iii) shop.rocanotherworld.com nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; sau (iv) v-ati opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale shop.rocanotherworld.com prevalează asupra drepturilor dvs.;
  • shop.rocanotherworld.com va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrării, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veti solicita acest lucru;

 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către shop.rocanotherworld.com, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite conditii; în exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la shop.rocanotherworld.com la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a vă opune, din motive legate de situatia particulară în care vă aflati, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 • dreptul de a depune o plângere în fata Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dacă aveti o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactati pe noi direct pentru a vă putea solutiona problema. Cu toate acestea, puteti contacta autoritatea natională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteti scrie la:

NUME: Autoritatea natională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal
ADRESĂ: B-dul General. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România
TELEFONE: +40.318.059.211 +40.318.059.212
EMAIL: anspdcp@dataprotection.ro

 • dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de shop.rocanotherworld.com pe baza consimtământului înainte de retragerea acestuia.

 

CUM AVETI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate în cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta prin una din metodetele specificate in pagina de CONTACT, sau puteti folosi datele de contact de mai jos.

ÎN ATENŢIA: Responsabil cu protectia datelor personale
EMAIL: hello@rocanotherworld.com
ADRESĂ: Iasi, Aleea Mestecenilor nr.8

shop.rocanotherworld.com vă va furniza informatiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu exceptia cazului în care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de shop.rocanotherworld.com gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, shop.rocanotherworld.com poate:

(i) fie să perceapă o taxă, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de shop.rocanotherworld.com, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă multumim!